Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
velice si vážíme vašeho zájmu o nákup v našem obchodu a věříme, že budete s našimi službami plně spokojeni. Na následujících řádcích se dozvíte podrobnosti o našich Obchodních podmínkách.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě EkoDěcko (www.ekodecko.cz), jejímž provozovatelem je:

Šárka Hyková
Mikoláše Alše 754
Semily 513 01

Tel.: 777 908 225

Bankovní spojení: 2601185687/2010
DIČ: CZ8455313460
IČO: 05697972

Jsme plátci DPH
Provozovatel je zapsán jako fyzická osoba v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě Semily.

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 • Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodání zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

 • K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího, který má zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno pouze objednávkou z e-shopu. 

 • Po provedení objednávky je odeslán automatický notifikační e-mail, který shrnuje informace o objednávce (objednané zboží, cena a způsob dopravy, údaje pro platbu). Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Smlouva vzniká kliknutím na talčítko "Potvrdit objednávku" (poslední krok v procesu objednávky).

Cena a platební podmínky

 • Nabídkové ceny za zboží jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

 • Objednané zboží, které je doručováno v rámci České republiky, je možné uhradit:

  • online - platební kartou
  • online - Google Pay
  • online - Apple Pay
  • online - kryptoměnou bitcoin
  • bankovním převodem
  • dobírkou
 • Cena dopravy je odvislá od zvoleného dopravce, destinace a váhy zásilky.

 • Cena dopravy a platby v rámci ČR a SR jsou uvedeny na samostatné stránce Doprava a platba v sekci "Vše o nákupu". Cena dopravy a platby je taktéž uvedena v kroku objednávkového procesu, který se věnuje volbě přepravce resp. způsobu platby a zároveň je uvedena na souhrnném notifikačním e-mailu, který je kupujícímu odeslán po uskutečnění objednávky.

 • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li s prodávajícím ujednáno jinak.

 • Při platbě převodem prodávající po objednání zboží potvrdí e-mailem jeho dostupnost, celkovou částku k převodu spolu s variabilním symbolem a to obvykle nejpozději následující pracovní den. 

 • V případě platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Pokud má kupující věrnostní procentuální slevu na nákup, je kupujícímu tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu ve formě slevových kupónů nelze vzájemně kombinovat.

 • Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží (při platbě předem) nebo ihned po odeslání zboží (při platbě dobírkou). Kupující obdrží fakturu e-mailem. Pro registrované zákazníky je faktura také k dispozici po přihlášení na stránce Historie objednávek.

Odeslání zboží a dodací podmínky

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 • Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, a to přepravcem dle volby kupujícího. Balné je zdarma.

 • Pokud je objednané zboží skladem, pak je odesláno v co nejkratší době zpravidla do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky s volbou platby na dobírku. U objednávek s volbou platby bankovním převodem, odesíláme zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí platby. O odeslání zboží je zákazník informován prostřednictvím e-mailu. 
 • Pokud není objednané zboží skladem, bude kupující co nejdříve informován a zboží bude odesláno v nejbližším možném termínu,

 • Pokud není možné objednané zboží dodat (již se nevyrábí), bude kupující neprodleně informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoliv nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

Zrušení objednávky

 • Kupující může bez udání důvodu zrušit svou objednávku před její expedicí, a to telefonicky primárně na tel. čísle 777 908 225 nebo oznámením na e-mail sarka@ekodecko.cz. 
 • Pokud zboží již bylo odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na odeslání zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin nepotvrdí, či v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení nebo výměna zboží)

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. menstruační kalíšky).

 • Podmínkou pro vrácení peněz za zboží je zaslání zboží v původním stavu a v původním obale, pokud zboží obal obsahovalo. Zboží nesmí být použito, tzn. ani vypráno.  Pokud nebude vrácené zboží v původním stavu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží nebo ji po kupujícím vyžádat. Zboží je možné zaslat prostřednictvím České pošty nebo jinou přepravní společností. V případě zaslání zboží Českou Poštou je nutné zásilku zaslat doporučeně, a to na adresu prodávajícího: Šárka Hyková, Čapkova 71, Semily 513 01. 

 • Zboží nelze vracet na dobírku. Takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 • Při vrácení je nezbytné doložit kopii dokladu o nabytí (faktura) a číslo účtu, na který má být platba vrácena.

 • Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit (e-mailem anebo telefonicky) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží). 

 • Prodejce vrátí kupujícímu finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než se zboží vrátí nebo kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • V souladu s novým občanským zákoníkem (č. 89/2012  Sb.) bude vrácena také částka za dopravu. Prodejce vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, tzn., např. pokud si zákazník zvolí dopravu zboží na dobírku, bude v případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží do 14 kalendářních dnů) navrácena částka za dopravu bez dobírky.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace a záruka

 • Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců.

 • Dvouletá záruční doba se počítá od doby prvního nákupu, a to i tehdy, kdy při reklamaci dojde k výměně zboží za nové. O reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží.

 • V případě zjištění vady vyplní kupující reklamační protokol, který je možné stáhnout, v sekci „Vše o nákupu“. Vyplněný formulář je třeba zaslat společně se zbožím na adresu: Šárka Hyková, Čapkova 71, Semily 513 01. Současně s reklamačním protokolem a poškozeným zbožím přiložte kopii dokladu o koupi (fakturu).

 • Před odesláním zboží doporučujeme zaslat fotografie poškozeného zboží, pro předposouzení oprávněnosti reklamace. Oprávněnost reklamace bude prodávajícím finálně posouzena až po fyzickém obdržení zboží, aby bylo možné výrobek podrobně prohlédnout.

 • Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dní od převzetí zboží.

 • V případě uznání oprávněnosti reklamace má kupující nárok na opravu závady, pokud to charakter závady umožňuje. Pokud prodávající není schopen zajistit opravu závady, má kupující nárok na výměnu zboží. V případě, že reklamované zboží není skladem, je kupujícímu vrácena hodnota zboží na účet, a to včetně nákladů za dopravu, kterou kupující vynaložil pro zaslání zboží prodávajícímu. Doprava bude uhrazena pouze v případě oprávněné reklamace a jedná se o náklady skutečně vynaložené a zároveň přiměřené (např. poštovné v základní sazbě).

 • V případě, že bylo zasláno jiné zboží, než na které byla učiněna objednávka, tuto skutečnost prosím sdělte e-mailem na sarka@ekodecko.cz anebo telefonicky na čísle 777 908 225. V případě dodání jiného zboží ho prosím, zašlete zpět na naši adresu a my vám zašleme správné zboží bez dalších nákladů. Náklady spojené s dopravou zpět chybně zaslaného zboží Vám uhradíme převodem z účtu do 5 pracovních dní od převzetí zboží zpět. V případě nedodaného zboží Vám zboží neprodleně dopošleme, pokud bude skladem.  V případě, že již zboží skladem nebude, pak Vám vrátíme uhrazenou částku na účet, a to nejpozději do 5 pracovních dní od zjištění této skutečnosti.

 • Reklamace poškozením během přepravy - zákazníkům doporučujeme při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku před doručovatelem zkontrolujte a v případě potřeby proveďte zápis o škodě. Mechanické poškození výrobku v nepoškozeném obalu je nutno nahlásit do 2 pracovních dnů.

 • Záruka se nevztahuje na:

          Vady vzniklé běžným používáním

          Výrobky podléhají opotřebení, které se dostavuje při jejich používání, praní apod.  Např. polyuretanové zátěry (puly) podléhají mechanickému opotřebení, stejně tak přírodní vlákna mají kratší životnost než vlákna umělá, a to při stejné četnosti používání. Vlákna se používáním ztenčují a látka se vydírá. Na míru opotřebení má vliv řada faktorů např. teplota vody, tvrdost vody, použité prací prostředky, slunce, agresivita moči, apod.

          Nesprávným použitím výrobku a nesprávnou údržbou

          Společně s výrobky zasíláme i návod k údržbě, pokud ho již neobsahuje přímo výrobek. Správnou údržbou můžete prodloužit životnost výrobků.

          Nesprávným skladováním

Dotazník spokojenosti

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.
 • Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

 • Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Ochrana osobních dat

 • Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme na bezpečném místě a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.
 • Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany firmy EkoDěcko se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na naši e-mailovou adresu sarka@ekodecko.cz nebo telefonní číslo 777 908 225.

Ochrana autorských práv

Tyto obchodní podmínky platí od 8.2.2021

Starší verze obchodních podmínek:

13.7.2018 do 8.2.2021

1.3.2017 do 12.7.2018