Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma EkoDěcko se sídlem Mikoláše Alše 754, Semily, IČ 05697972, zapsaná jako fyzická osoba v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě Semily (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Šárka Hyková, Čapkova 71, Semily 513 01
Email: sarka@ekodecko.cz
Telefon: 777 908 225

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 • Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Pro účel plnění smlouvy zpracováváme

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Fakturační (případně Doručovací) adresu
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • PSČ
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní kontakt
 • Pro firmy
  • Název firmy
  • IČO
  • DIČ

Pro rozesílání obchodních sdělení zpracováváme

 • Křestní jméno, Příjmení a váš e-mail

Cookies

Správce zpracovává i cookies za účelem sledování návštěvnosti webových stránek www.ekodecko.cz

 • Uživatel webových stránek EkoDěcko.cz (dále jen "uživatel") je před návštěvou informován o případném uložení souborů cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o účelu těchto souborů i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

 • Používáním stránek www.ekodecko.cz uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho počítač. Správce pracuje pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto správce nedokáže z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

 • Uživatel může tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení, dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.
 • Více informací o souborech cookies

Dále zpracováváme údaje o vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se poradenství, reklamace, vrácení zboží či uplatňování vašich práv.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování váš souhlas
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • oprávněný zájem správce na provedení analýzy návštěvnosti webových stránek www.ekodecko.cz
 • oprávněný zájem správce na zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem, pokud došlo k objednávce zboží
 • zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem
  • Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 • zajištění správné funkčnosti a sledování návštěvnosti webových stránek
 • zasílání dotazníku spokojenosti a analýza zpětné vazby

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • data pro sledování návštěvnosti webu nejdéle 50 měsíců

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Za účelem Zpracováním osobních údajů mohou být pověřeny i následující společnosti:

Dopravní společnosti

 • Zásilkovna, se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha, 190 00, Česká republika
 • Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00, Česká republika
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Říčany – Jažlovice, 251 01, Česká republika

Provozovatel platební brány

 • GoPay, se sídlem Planá 67, Planá 370 01, Česká republika

Poskytovatel služeb pro rozesílku e-mailových zpráv

 • Ecomail.cz s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, Česká republika

Poskytovatel služeb pro zasílání dotazníku spokojenosti

 • Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín, 186 00, Česká republika

Žádné třetí straně přitom osobní údaje správce nepředává za účelem jejich dalšího zpracování.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web a šifrování hesel zákazníků v databázi.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální znění zásad ochrany osobních údajů je vždy dostupné na tomto odkazu: https://ekodecko.cz/content/42-ochrana-osobnich-udaju

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.